Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken tilhører du som hovedregel menigheden i sognet, hvor du bor. Ved at løse sognebånd kan du dog slutte dig til en præst i et andet sogn og få ret til at blive betjent af denne.

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende sig til den præst, som du ønsker at slutte dig til. Du skal oplyse dit navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal du også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

En præst har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som sognebåndsløser, hvis præsten finder, at det vil være i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller den sognemenighed, hvor præsten er ansat. Hvis præsten afslår et ønske om at løse sognebånd, skal afslaget være skriftligt, og personen, der har fået afslag, kan klage til biskoppen.

Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at man kan slutte sig til en præst, hvis teologiske holdninger man sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at man godt kan lide kirken eller sognet, hvor præsten er ansat.

Sognebåndsløsningen ophører, når præsten, du har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.

Du finder blanketten til anmodning om sognebåndsløsning her.