Åby Sogns Historie

I første halvdel af 1900-tallet steg indbyggertallet i Åby Sogn ganske betydeligt. Det betød at sognet fra at være et anneks til Vor Frue Kirke i Aarhus indtil 1908 nu er et sogn med mere end 12.000 indbyggere. Vi beskæftiger tre fuldtidspræster, en fuldtids kirkekoordinator, en kordegnevikar, to kirketjenere og en kirketjenervikar, to kirke- og kulturmedarbejdere, en fuldtidsorganist, en rytmisk kirkemusiker på deltid og et kor på seks sangere. På vores to kirkegårde har vi foruden kirkegårdslederen fire fastansatte medarbejdere.

Så tidligt som i 1966 drøftede man at dele Åby Sogn i to, og det kom så til, at menighedsrådet 26. februar 1972 vedtog at ansøge Kirkeministeriet om en endelig deling med henblik på at oprette et sogn med Åby Kirke som sognekirke. Den nordlige del af det gamle sogn ville man så udskille som et selvstændigt sogn med Åbyhøj Kirke som sognekirke. Menighedsrådet regnede med, at grænserne til de tilstødende sogne, Brabrand, Hasle, Møllevang og Vor Frue ville blive ændrede, så det ny Åbyhøj Sogn ville få cirka 9.000 indbyggere og 5.000 i Åby Sogn. Imidlertid afviste Kirkeministeriet at oprette i alt tre præstestillinger i de to sogne, hvorefter planerne om at dele sognet blev skrinlagt.