Tilknytning til Åby Sogn

Ved vielser og bisættelse/begravelse med kirkelig betjening gælder følgende tilknytningskrav:

Tilknytning til Åby Sogn er:

  • at man er døbt i sognet
  • at man er konfirmeret i sognet
  • at man har boet i sognet
  • at ens nære pårørende, dvs. forældre, børn eller ægtefælle har bopæl eller gravsted her

Det er kun nødvendigt at et af punkterne er opfyldt.

Der findes tilfælde, der hører under sognets præsters frie vurdering, idet der bliver taget hensyn til sognets personalemæssige og finansielle ressourcer.

Det gælder ikke som tilknytning til Åby Sogn:

  • at man bor ved sognegrænsen
  • at man finder kirkerne kønne
  • at bedsteforældres gravsted ligger på Åby Sogns kirkegårde

Ovenstående tilknytningskrav blev besluttet på menighedsrådsmøde 28. april 2009.