Tilknytning til Åby Sogn

Åby Sogns menighedsråd har i indeværende valgperiode (2018-2020) valgt at fjerne tilknytningskravet ved vielser i sognets to kirker. Derfor er det nu muligt for alle brudepar at bestille vielse i Åbyhøj eller Gammel Åby Kirke, også selvom man ikke har eller har haft nogen særlig tilknytning til sognet.

Vielse kan aftales på lørdage på tre faste klokkeslæt: 13.00, 14.30 og 16.00. Vær gerne i meget god tid med at lave aftaler om vielse.

Kontakt kirkekontoret på tlf. 8615 7801 eller mail til aaby.sognaarhus.dk for bestilling af vielse eller nærmere information.

Ved bisættelse/begravelse med kirkelig betjening gælder tilknytningskravet som beskrevet nedenfor dog stadig.

Tilknytning til Åby Sogn er:

  • at man er døbt i sognet
  • at man er konfirmeret i sognet
  • at man har boet i sognet
  • at ens nære pårørende, dvs. forældre, børn eller ægtefælle har bopæl eller gravsted her

Kun eet af punkterne kræves opfyldt.

Andre tilfælde hører under sognets præsters frie vurdering, idet der tages hensyn til sognets personalemæssige og finansielle ressourcer.

Det gælder ikke som tilknytning til Åby Sogn:

  • at man bor ved sognegrænsen
  • at man finder kirkerne kønne
  • at bedsteforældres gravsted ligger på Åby Sogns kirkegårde

Ovenstående tilknytningskrav er besluttet på menighedsrådsmøde 28. april 2009.