Tilknytning til Åby Sogn

Åby Sogns menighedsråd har i indeværende valgperiode (2018-2020) valgt at fjerne tilknytningskravet ved vielser i sognets to kirker. Derfor er det nu muligt for alle brudepar at bestille vielse i Åbyhøj eller Gammel Åby Kirke, også selvom man ikke har eller har haft nogen særlig tilknytning til sognet.

Vielse kan aftales på lørdage på tre faste klokkeslæt: 13.00, 14.30 og 16.00. Vær gerne i meget god tid med at lave aftaler om vielse.

Kontakt kirkekontoret på tlf. 8615 7801 eller mail til aaby.sognaarhus.dk for bestilling af vielse eller nærmere information.

Ved bisættelse/begravelse med kirkelig betjening gælder følgende tilknytningskrav:

Tilknytning til Åby Sogn er:

  • at man er døbt i sognet
  • at man er konfirmeret i sognet
  • at man har boet i sognet
  • at ens nære pårørende, dvs. forældre, børn eller ægtefælle har bopæl eller gravsted her

Det er kun nødvendigt at eet af punkterne er opfyldt.

Der findes tilfælde, der hører under sognets præsters frie vurdering, idet der bliver taget hensyn til sognets personalemæssige og finansielle ressourcer.

Det gælder ikke som tilknytning til Åby Sogn:

  • at man bor ved sognegrænsen
  • at man finder kirkerne kønne
  • at bedsteforældres gravsted ligger på Åby Sogns kirkegårde

Ovenstående tilknytningskrav blev besluttet på menighedsrådsmøde 28. april 2009.