Sognebåndsløsning

Ønsker du at løse sognebånd? Find blanketten til anmodning om sognebåndsløsning her.

Som medlem af folkekirken tilhører du som hovedregel menigheden i sognet, hvor du bor. Ved at løse sognebånd kan du dog tilslutte dig præsten i et andet sogn og få ret til at blive betjent af denne.

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du henvende sig til den præst, som du ønsker at tilslutte dig. Her skal du oplyse dit navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal du også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

En præst har ikke pligt til at modtage et medlem af folkekirken som sognebåndsløser, hvis præsten finder, at det vil være i strid med de hensyn, som præsten skal tage til sig selv eller sognemenigheden, hvor præsten er ansat. Hvis præsten afslår et ønske om at løse sognebånd, skal afslaget være skriftligt, og personen, der har fået afslag, kan klage til biskoppen.

Da sognebåndsløsning først og fremmest er tænkt som en mulighed for, at man kan tilslutte sig en præst, hvis teologiske holdninger man sympatiserer med, er det ikke nødvendigvis tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at man godt kan lide kirken eller sognet, hvor præsten er ansat.

Sognebåndsløsningen ophører, når præsten, du har løst sognebånd til, flytter til et andet embede, bliver afskediget eller dør.