Åby Sogns Historie

I første halvdel af 1900-tallet steg indbyggertallet i Åby Sogn ganske betydeligt. Sognet var således indtil 1908 et anneks til Vor Frue Kirke i Aarhus, men er nu et sogn med mere end 12.000 indbyggere. Vi beskæftiger tre fuldtidspræster, en fuldtids kirkekoordinator, en kordegnevikar, to kirketjenere og en kirketjenervikar, to kirke- og kulturmedarbejdere, en fuldtidsorganist, en rytmisk kirkemusiker på deltid og et kor på seks sangere. På vores to kirkegårde har vi foruden kirkegårdslederen fire fastansatte medarbejdere.

Så tidligt som i 1966 drøftede man at dele Åby Sogn i to, hvorfor menighedsrådet 26. februar 1972 vedtog at ansøge Kirkeministeriet om en endelig deling med henblik på at oprette et sogn med Gammel Åby Kirke som sognekirke. Den nordlige del af det hidtidige sogn ville man så udskille som et selvstændigt sogn med Åbyhøj Kirke som sognekirke. Menighedsrådet regnede med, at grænserne til de tilstødende sogne, Brabrand, Hasle, Møllevang og Vor Frue ville blive ændret, så det ny Åbyhøj Sogn ville få cirka 9.000 indbyggere og 5.000 i Åby Sogn. Kirkeministeriet afviste dog at oprette i alt tre præstestillinger i de to sogne, og menighedsrådet opgav derfor at dele sognet.