Lyssten i Åbyhøj Kirke

Kunstneren Poul Kidmose har skabt en lyssten til Åbyhøj Kirke, som blev taget i brug for første gang til sognets 100 års jubilæumsgudstjeneste 8. juni 2008. Poul Kidmose skriver om lysstenen:

"Hvorfor skal vi nu kunne tænde lys i kirken? Er det ikke en katolsk skik? Er vi ikke protestanter, der tager afstand fra den slags?

Spørgsmålene er mange, når jeg fortæller, at jeg er ved at lave en lyssten til kirken - og med rette. For det er en katolsk skik at tænde lys i kirken, og som protestanter med Luther i spidsen tager vi afstand fra at slå mønt på at sælge folket syndsforladelse.

Men er det så det, vi prøver at genindføre?

Det har jeg selvfølgelig været nødt til at forholde mig til, og for mig er svaret helt klart nej. For det første er der ikke nogen penge indblandet i dette tiltag; ingen kirke og ingen kirkemagt, der skal finansieres. For det andet skal vi ikke tænde lys for at købe os til frelse; den har vi allerede, hvis vi vil tage imod den. For mig bliver der tilbage at sende en tanke, en bøn koblet sammen med det at gøre en handling - at tænde et lys. På den måde bliver tanken mere nærværende, næsten fysisk til stede, og så gør det jo heller ikke noget, at lys er pæne at se på."

Poul Kidmose