Lån af Sognegården

Ønsker du at låne Åby Sognegård? Kontakt Kirkekontoret på tlf. 8615 7801 mandag til onsdag 10-12, torsdag 15-17 og fredag 10-12. Menighedsrådet har vedtaget en række retningslinjer for lån af sognegården, som du kan orientere dig i herunder:

Vigtigt at vide

 • Vi låner primært lokalerne ud til foreninger og kredse etc., som har tilknytning til det kirkelige arbejde i Åby Sogn. Vi låner også lokaler ud til kirkelige arrangementer, som sognets præster står for. Til de to nævnte primære formål reserverer vi lokaler op til een sæson ad gangen, hvor lokalerne stilles til rådighed uden at det koster noget. Bemærk, at der ved mindesamvær og dåbsreceptioner opkræves lokaleleje. Læs mere her.
 • Når lokalerne ikke er optaget til de primære formål, har vi mulighed for at udlåne lokalerne til andre arrangementer såsom møder, kurser, udstillinger og andre aktiviteter, hvor der er offentlig adgang for sognets beboere. Når det drejer sig om udlån af lokaler til sekundære formål, reserverer vi ét møde ad gangen, og tidligst seks uger før arrangementet bliver afholdt. Som låner af et lokale står du selv for at aftale benyttelse af køkkenet med evt. andre lånere i samme tidsrum.
 • Udlån af lokaler til partipolitiske møder?
  Vi kan ikke udlåne Åby Sognegård til mere snævre partipolitiske arrangementer. Vi har dog mulighed for at udlåne lokalerne til møder, der drejer sig om at fremme kirkeligt arbejde. Arrangørerne må i denne forbindelse gerne repræsentere et eller flere partier. Vi udlåner også lokalerne til opstillingsmøder i forbindelse med menighedsrådsvalg. Der er også mulighed for at udlåne lokalerne til et lokalt tværpolitisk møde i forbindelse med byrådsvalg.


Godt at vide

 • Vi kan desværre ikke reservere lokalerne til faste ugentlige eller månedlige møder.
 • Af praktiske årsager vil vi gerne, at du laver reservationen af lokaler på kirkekontoret. Du får nøglerne på dagen eller efter aftale. Når arrangementet er afsluttet, beder vi dig aflevere nøglen i Åby Sognegårds postkasse i en lukket kuvert sammen med en udfyldt seddel om eventuelle mangler og lignende.
 • Vi udlåner lokalerne enkeltvis eller samlet, hvilket afhænger af, om deltagerantallet er over eller under ca. 50 personer.
 • Når du bruger lokalet, har du ansvaret for, at de bruges på hensigtsmæssig og forsvarlig vis. Det betyder bl.a., at du skal efterlade lokalerne i samme stand som ved modtagelsen. Møblerne sættes på plads, og køkkenet skal være rent og ryddeligt. I skal vaske op, feje alle gulve og tørre bordene af. Hvis der er pletter på borde og gulve, skal du lige gå over det med en fugtig klud. Kom al affald i poser, som du lukker godt til og kommer i affaldscontaineren i materielgården.
 • Inden du forlader sognegården efter et afsluttet arrangement, skal du tjekke, at alle vinduer er lukkede, lyset slukket og dørene er låste. Vi sender en regning til dig som ansvarlig for et givent arrangement, hvis der ikke er gjort rent og ryddet op.
 • Du er velkommen til at servere medbragte drikkevarer for personer over 18 år. Du må dog ikke sælge alkoholiske drikkevarer, ligesom du skal afvise personer i døren, der møder op i beruset tilstand.
 • Opstår der tvivl om, om du har mulighed for at låne lokaler til dit formål, skal du henvende dig til kirke- og bygningsudvalget i Åby Sogns menighedsråd.
 • Vi stiller også lokalerne til rådighed for kirkens/sognets personale og menighedsrådsmedlemmer til sammenkomster i anledning af eget jubilæum, runde fødselsdage med videre. Det er dog begrænset til den ansattes/menighedsrådsmedlemmernes egne mærkedage, og ikke pårørendes. Herudover udlåner vi ikke lokalerne til private fester.
 • OBS! På grund af køkkenrenovering og -tilbygning har vi midlertidigt (som minimum til og med februar 2020) lukket ned for udlejning til dåbsreceptioner.


Menighedsrådet