Sognegårdens historie

Sognegården og materielgården blev bygget i gule mursten og indviet 13. januar 1979. Bygningerne gjorde ikke det store væsen af sig, men fremhævede kirken som det centrale midtpunkt. På samme tid blev indgangen til kirkegården ud mod C.A. Thyregodsvej åbnet op, da man lavede en forplads med en smuk udsigt til kirken.

I 1996 blev en del af sognegårdens tag dog løftet, ligesom man gennemførte en generel renovering af huset for at få bedre rammer til aktiviteterne i sognegården, der kan samle mere end hundrede mennesker. Når man ser Åbyhøj Kirke med udgangspunkt fra C.A. Thyregodsvej, syner kirken derfor knap så markant som før tagløftet.

Her er i 2019 lægger vi an til en omfattende og tiltrængt renovering af køkkenregionerne til glæde for alle, der kommer i huset.

Sognegården har hele fire niveauer. I kælderetagen har vi to lokale 4 og 5, som blandt meget andet bruges til konfirmander, minikonfirmander og den årlige basar. Herudover er der sikringsrum, lager, tekøkken og toiletter foruden egen udgang. Mellem kælder og stueetage finder du kirkegårdslederens kontor foruden gartnernes frokoststue og andre personalerum. I stueetagen finder du forhallen, garderobe og lokale 1, 2 og 3, hvoraf lokale 1 og 2 kan slås sammen til ét stort rum og anvendes til store møder, arrangementer og andet. Herudover har vi også køkken, arkiv, præstekontor, rengøringsrum, toilettet og handicaptoilet på stueetagen. På sognegårdens øverste niveau finder du kirkekontoret foruden printerrum, samtalerum og øvrige personalefaciliteter. Vi har en central vare- og personelevator, så enhver har mulighed for uhindret adgang til alle niveauer.

Sognegården bruges flittigt brugt og danner rammen om et rigt menighedsliv. Den er hjemsted for Åby Sogns Menighedspleje, Åby Sogns Kunstforening, Mænd i køkkenet, Strikkecaféen Dåbskluden, Basarkredsen og meget andet. Åby Sognegård danner også rammen om mange forskellige arrangementer for sognets borgere, heriblandt Åbent Hus, Børnekor, Sogneeftermiddage og Sorg- og Livsmodsgruppe.