Du er her: 

Blå time // Gl Åby Kirke

31. marts kl. 16:30

Gudstjeneste i den blå time foregår sidst på eftermiddagen – tiden mellem dag og aften, hvor skyggerne bliver lange, og det er tid til fordybelse og eftertanke.

Musikken er forskellig fra den, vi kender fra den traditionelle højmesse. Derved får gamle og nye salmer, ja hele gudstjenesten et andet udtryk. Ved gudstjenesterne i den blå time i januar, februar og marts er det lyden af folkemusik, der sætter stemningen. Rigsspillemand Mette Kathrine Jensen Stærk spiller på harmonika og Filt Kristensen på violin, fløjte og klarinet.

 

Ordene hentes fra Bibelen og fra digte skrevet i vores tid. Undervejs i gudstjenesten er der bønner, refleksion, lystænding, stilhed og altergang.

 

Du som styrker vores hænder

til at åbne andres døre

lad os ikke ske forgæves

giv os mere godt at gøre

 

Vis os nye vilde veje

større himle end vi aner

læg en overjordisk ring

Ind i vores egne planer

 

Giv os plads til mange gæster

steder vi får lov at virke

læg dit hjerte ind i vores

vi vil gere være kirke

Fra Iben Krogsdals digtsamling ”Tre”

 

Med digtet som udgangspunkt vil vi over tre gudstjenester fundere over døre i tilværelsen – døre til vores eget sind og døre ind til vore medmennesker. Døre og veje til mere eller mindre forkromede livsplaner, som vi er på vej imod, men som vi heller aldrig bliver færdige med.

 

 

Del dette: