Møder og referater

Menighedsrådsmøder finder sted den sidste onsdag i måneden, undtagen juni, juli og december.
Det er kl. 17 i Åby Sognegård, C.A. Thyregods Vej 49, og der er offentlig adgang.

Her finder du beslutningsprotokollerne fra de seneste møder (i.pdf-format, der kræver Adobe Reader eller lignende for at læse):