Menighedsrådet for 2020-2021

På valgforsamlinger d. 15. september og 6. oktober blev valgt et nyt menighedsråd, der d. 18. november har konstitueret sig således:

 1. Steen Røndal Olsen, Formand og formand for valgbestyrelsen
 2. Poul Emil Kidmose, Kirkeværge
 3. Inger Johansen, Næstformand og medlem af valgbestyrelsen
 4. Annette Roed, Kontaktperson for medarbejderne
 5. Thorkild Ibsen, Kasserer
 6. Leif Fischer Nielsen, Menigt medlem
 7. Henrik Munk Molke Rediin, Menigt medlem
 8. Kurt Dam Jensen, Menigt medlem
 9. Per Sjørup Godsk, Medlem af valgbestyrelsen
 10. Poul Erik Weber, Menigt medlem
 11. Inge Nedergaard Sørensen, Menigt medlem
 12. Rene Graabæk Rasmussen, Menigt medlem
 13. Flemming Lindeløf Rasmussen, Menigt medlemValg som stedfortrædere blev:

 •  Preben Søren Riis
 •  Hans Posselt

Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af:
Sognepræst Inger Margrethe Mikkelsen, sognepræst Susanne Bach Ramsdal, sognepræst Karsten Høgild og Levi Friis, valgt af medarbejderne (uden stemmeret). 

Menighedsrådet kan kontaktes via 8122@sogn.dk. Møderne har offentlig adgang og finder sted den sidste onsdag i måneden undtagen juni, juli og december.

Redigeret 02. december 2020.

Steen Røndal Olsen
Formand
Tlf. 2518 8936
Mail: steen@roendal.com

Inger Johansen
Næstformand

Thorkild Ibsen
Kasserer

Poul Kidmose
Kirkeværge

Henrik W. Juhl
Kontaktperson for medarbejdere

Kurt Dam Jensen

Johanne Rom Stage

Jesper Richardt

Maria Molke Rediin

Per Godsk

Inge Nedergaard Sørensen

Hellen Waldstrøm

René Rasmussen