Menighedsrådet for 2019-2020

Åby Sogns Menighedsråd har konstitueret sig ved konstituerende møde 20. november 2018:
Formand Steen Røndal Olsen, næstformand Inger Johansen, kasserer Thorkild Ibsen, kirkeværge Poul Kidmose og kontaktperson for medarbejderne Henrik W. Juhl.

På opstillingsmødet 18. september 2018 blev de følgende valgt til for 2019-2020:
Steen Røndal Olsen, Inger Johansen, Kurt Dam Jensen, Johanne Rom Stage, Poul Kidmose, Thorkild Ibsen, Jesper Richardt, Maria Molke Rediin, Per Godsk, Henrik W. Juhl, Inge Nedergaard Sørensen, Hellen Waldstrøm og René Rasmussen.  

Stedfortrædere: 
Preben Riis, John Waldstrøm og Lise Fast.

Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af:
Sognepræst Inger Margrethe Mikkelsen, sognepræst Susanne Bach Ramsdal, sognepræst Karsten Høgild og Levi Friis, valgt af medarbejderne (uden stemmeret). 

Menighedsrådet kan kontaktes via 8122@sogn.dk. Møderne har offentlig adgang og finder sted den sidste onsdag i måneden undtagen juni, juli og december.

Redigeret 21. februar 2019.

Steen Røndal Olsen
Formand
Tlf. 2518 8936
Mail: steen@roendal.com

Inger Johansen
Næstformand

Thorkild Ibsen
Kasserer

Poul Kidmose
Kirkeværge

Henrik W. Juhl
Kontaktperson for medarbejdere

Kurt Dam Jensen

Johanne Rom Stage

Jesper Richardt

Maria Molke Rediin

Per Godsk

Inge Nedergaard Sørensen

Hellen Waldstrøm

René Rasmussen