Du er her: 

Lukkedage

Kirkekontoret er altid lukket på følgende dage:

  • Lørdage og søndage
  • Alle helligdage
  • 5. juni
  • 24. og 31. december


Kirkekontoret er et offentligt kontor, hvor der både registreres civile hændelser og kirkelige handlinger.

It-sikkerhed
Hvis du kontakter kirkekontoret pr. mail fraråder vi, at du skriver cpr.nr. i henvendelsen. Navn og adresse er som oftest nok til at finde en person. Skriv gerne et telefonnr. i mailen, så vi kan kontakte dig, hvis der er brug for yderligere oplysninger.

Kirkelige handlinger
Den 1. januar 2010 trådte nye overenskomster i kraft for de kirkelige medarbejdere, som menighedsrådet er arbejdsgivere for, blandt andet kirketjenere, kordegne, organister og kirkegårdsansatte.

Ved overenskomsterne, indgået mellem kirkeministeriet og de personfaglige organisationer, ændredes det ugentlige antal arbejdstimer ikke; men den nuværende 6-dages arbejdsuge ændres til fremtidig 5-dages arbejdsuge.

Af hensyn både til en rimelig arbejdstilrettelæggelse for personalet og en bæredygtig økonomi er menighedsrådene nødt til at indføre en fast ugentlig lukkedag, hvor der ikke kan foretages kirkelige handlinger. I Åby Sogn er mandag fast lukkedag.