Gl. Åby Kirke

Gl. Åby kirke er rammen for mange forskellige aktiviteter. Der holdes pt. højmesse en gang om måneden, men foregår meget andet - bl.a. Baysalmesang og særlige gudstjenester.

Børn er meget velkomne i kirken. Bagest i kirken er et bord, hvor børnene kan lege lige så stille under gudstjenesten.