Vielse

Ønsker I at blive viet i en af sognets kirker? Ring til Kirkekontoret på tlf. 8615 7801
mandag til onsdag 10-12, torsdag 15-17 og fredag 10-12 eller skriv til aaby.sognaarhus@km.dk.
Undlad at angive CPR-nummer i mailen.

Man kan blive viet i en af sognets kirker hvis en af parterne opfylder en af nedenstående betingelser:

  • Bor i sognet eller tidligere har boet i sognet
  • Har forældre, søskende eller børn, der bor i sognet
  • Har forældre, ægtefælle, søskende eller børn begravet på en kirkegård i sognet.


Vi aftaler tid og sted, og I får derpå en vielsesbekræftelse via mail. Vielsesbekræftelsen indeholder stedet, dato, klokkeslæt og orientering om præster foruden informationer om prøvelsesattest og vidner.

På borger.dk skal I udfylde en ægteskabserklæring. Herefter modtager I en prøvelsesattest fra kommunen, som I afleverer på kirkekontoret sammen med en vidneseddel. Prøvelsesattesten må højst være fire måneder gammel på vielsestidspunktet.

Cirka to måneder før vielsen kan I ringe til kirkekontoret og få oplyst, hvilken præst, der foretager vielsen. I må gerne ønske en bestemt præst, men vi kan dog ikke garantere, at ønsket kan imødekommes.
Ring til præsten i god tid inden vielsen for at aftale tid til en vielsessamtale.
Vi henviser desuden til borger.dk for generel information om vielser.

Eventuel kirkepyntning kan med fordel aftales med kirketjenerne.

Navneændring ved vielse
Det er gratis at ændre navn i forbindelse med borgerlige såvel som kirkelige vielser indtil tre måneder efter vielsen. Stort set alle øvrige navneændringer koster 500,- i gebyr (2019). 
Navneændringer anmeldes på borger.dk, hvor evt. betaling først skal være registreret, før behandlingen af ansøgningen begynder.

Læs meget mere på personregistering.dk og hos Ankestyrelsen.

At kaste eller ikke kaste ris ved vielser?
Det er jo gammel skik, at venner og familie kaster ris over brudeparret, når det kommer ud efter bryllupshandlingen i kirken. Imidlertid har Åby Sogns menighedsråd haft skikken til debat og er nået frem til, at man ikke må kaste ris - eller andre ting - på kirketrappen og området foran kirkerne af hensyn til dyr og renholdelse.