Navneændring

Ønsker du at ændre navn? På borger.dk anmelder du navneændringen og skal samtidig betale et sagsbehandlingsgebyr på 500 kr. (2019). Betalingen skal være registreret, før behandlingen af ansøgningen begynder. I Sønderjylland varetages personregistrering af den enkelte kommune, og ikke af sognet. Er du således fødselsregistreret i Sønderjylland, skal du rette henvendelse til personregisterføreren i din fødselskommune. Bor du i Sønderjylland, skal du henvende dig til kommunen, hvor din fødsel i første omgang blev registreret.
Få mere information om navneændringer hos Ankestyrelsen, Kirkeministeriet og personregistrering.dk.

Navneændring ved vielse
Det er gratis at ændre navn i forbindelse med en borgerlig såvel som kirkelig vielse indtil tre måneder efter vielsen. Se mere under Vielse foruden borger.dk.