Søg økonomisk hjælp til konfirmation 2020

Du kan nu søge om økonomisk hjælp til dit barns konfirmation i foråret 2020. Find skemaet her.
Skemaet afleveres i udfyldt stand på kirkekontoret eller til en af sognets præster senest tirsdag d. 18. februar 2020

Besked med svar pr. mail i uge 9.

Konfirmationshjælpen gives som et pengebeløb, der indsættes på ansøgerens bankkonto i uge 10.