Fødsel

Fødselsregistrering
1. oktober 2010 trådte en ændring af loven om anmeldelse af fødsler og dødsfald i kraft. Selve fødslen registreres nu kun på baggrund af jordemoderens anmeldelse af fødslen. En forældreanmeldelse er således kun nødvendig, hvis der ikke har været en jordemoder med til fødslen.

Skelnen mellem gift og ugift
Er I gift, registrerer kirkekontoret fødslen inden for 14 dage. I har også mulighed for selv at anmelde fødslen digitalt. Hvis I er ugifte og ønsker fælles forældremyndighed skal I aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring (se nærmere under digital anmeldelse).

Kirkekontoret sender automatisk et brev ud, så snart fødslen fremgår af systemet. I brevet gives besked om, at I har 14 dage fra dagen for barnets fødsel til at indgive en omsorgs- og ansvarserklæring. Sker dette ikke inden for 14 dage, skal vi videresende sagen om faderskab til Statsforvaltningen.

Digital anmeldelse
Læs nærmere på borger.dk

Spørgsmål
Har du spørgsmål? Kontakt kirkekontoret på 8615 7801 mandag til onsdag 10-12, torsdag 15-17 og fredag 10-12.