Dødsfald

Registrering af dødsfald sker på baggrund af lægens dødsattest. Tid og sted for begravelse eller bisættelse aftales med kirkekontoret. Man må gerne ønske en bestemt præst, men vi kan dog ikke garantere, at ønsket kan imødekommes.

Anmodning om begravelse eller bisættelse anmeldes digitalt via borger.dk.

Ved dødsfald henvender man sig almindeligvis til en bedemand, som hjælper med de praktiske ting og som også kan hjælpe med udfyldelse af anmodning om begravelse eller bisættelse. Kirkekontoret kan også hjælpe med at udfylde papirerne.

Begravelsen skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet. Inden begravelsen eller bisættelsen mødes familien med præsten til en samtale om den kirkelige handling, salmer m.v.

Normalt tager man medlemskab af Folkekirken som udtryk for, at afdøde har ønsket en kirkelig begravelse eller bisættelse, ligesom en udmeldelse af Folkekirken betragtes som et udtryk for, at man ikke har ønsket en kirkelig begravelse eller bisættelse.

Læs mere på borger.dk og folkekirken.dk.