De frivillige fortæller

Marit Schiødt er besøgsven og besøgstjenestekoordinator:
Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg ville lave noget frivilligt arbejde, og da jeg blev pensionist, stod verden åben for nye udfordringer. Det var et naturligt valg for mig at blive besøgsven i nærområdet, da jeg så i kirkebladet, at sognet søgte nye besøgsvenner. Min største glæde ved at være besøgsven er at kunne glæde en anden.


Steen Røndal Olsen er kirkevært og menighedsrådsformand:
Jeg er simpelthen vokset op med frivilligt atbejde og har i mange år været frivillig leder i FDF og siden i menighedsrådet. Det var naturligt for mig at melde mig til opgaven som kirkevært for på denne måde at få tæt kontakt med kirkegængerne i Gammel Åby og Åbyhøj Kirker.


Hanne Hougaard Henriksen er medlem af Menighedsplejens bestyrelse, tovholder på Basarkredsen og 'Strikkecaféen Dåbskluden':
Efter at have haft hele mit arbejdsliv inden for ældreområdet blev jeg opfordret til at blive frivillig. Jeg vil gerne yde et stykke socialt arbejde og være noget for andre. 


Johanne Rom Stage er bl.a. kirkevært, menighedsrådsmedlem - og kirkemus til spaghettigudstjenester:
Jeg er frivillig i sognet, fordi jeg brænder for i fællesskab med andre at skabe et sted, der er rart at være, med spændende arrangementer og en hyggelig atmosfære.
Det bedste fællesskab er altid et arbejdsfællesskab - det kan bære lønnen i sig selv. Samtidigt er det også afgørende, at alle vi frivillige skal synes, at det er sjovt og skal have medindflydelse på det frivillige arbejde for at blive ved. 


Finn Nielsen er kirkebladsuddeler:
Jeg har i rigtig mange år været frivillig og aktiv i vores lokalsamfund og vil gerne være med i fællesskaber og tage ansvar for de opgaver, der skal gøres. Det er vigtigt at binde vores lokalsamfund sammen på kryds og tværs og arbejde sammen, og vi kan stadig blive bedre til det.


Maria Molke Rediin er medlem af menighedsrådet:
Jeg er frivillig i Åby Sogn, fordi jeg kan lide at engagere mig i det, der betyder noget for mig - og det gør det sted, hvor jeg bor og lever.
Hvis du har lyst til at blive frivillig, så er mit råd at prøve det af. Det er altid frivilligt, om du vil stoppe igen.