Mere om Ulla Holmgaard

Interview med kirke- og kulturmedarbejder Ulla Holmgaard om det daglige arbejde med frivillige:

De frie, de villige og den virkelig koordinerende

Møde mennesker dér hvor de er
”Det handler, præcis som sognets vision siger det, om at møde mennesker dér hvor de er. Mennesker, som er frie og villige. Det er en vending, som en god ven i Norge brugte overfor mig – som betyder, at frivillige ikke er nogen, man sådan skal gå og lægge bånd på. Det kan jeg godt lide. Og så er det vigtigt ikke at tænke ’dem og os’, altså de ansatte og de frivillige. Vi agerer sammen – ikke noget med, at der er nogen, der udfører dét, andre ikke kan nå. Her tjener man hinanden og i dét spiller diakonien en væsentlig rolle. Og så selvfølgelig dialog, dialog, dialog!”. 

Uddannet til at motivere frivillige
Ulla begyndte sit job i Åby Sogn i 2015 og gennemførte i det første år en uddannelse som frivilligkoordinator. Det har givet gode redskaber til at opbygge et bæredygtigt frivilligmiljø. ”Det er en gammel tradition i kirken at have frivillige, og det er rigtig forskelligt, hvad folk trives bedst med. For mig falder det naturligt at inddrage frivillige i mange forskellige sammenhænge, og det har været spændende at studere teorien bag, hvad man så gør, når man skal motivere de frivillige. For mange af de ting, de frivillige går og gør, er ikke nødvendigvis noget vi hjælper med at strukturere. Det bærer de ofte selv. Basarkredsen er et godt eksempel, også hvad idéerne angår. Så er jeg bare en slags bagstopper.".

Matche personer og opgaver så to og to giver fem
Som koordinator af menneskelige ressourcer handler det om at kunne spotte, hvor nogen kan have god gavn af hinanden. At kunne matche opgaver og personer med andre ord. Det er når to og to giver fem. ”Måske er der ind imellem to, der bare supplerer hinanden rigtig godt på en opgave, som egentlig kun var tiltænkt en enkelt person,” forklarer Ulla.  

Frivilligarbejde er relationsarbejde, også som ansat – og indimellem kommer man til at give vældig meget af sig selv. ”Det er jeg meget bevidst om,” siger Ulla og fortsætter: ”Man skal sørge for at have en god bevidsthed om, hvem man selv er som menneske og som koordinator, og hvordan ens personlighed matcher andre typer. Alle har forskellige behov. Når man ved, hvem man selv er, og hvad man står for, kan man meget lettere tage hånd om den, man sidder overfor og skal motivere.”. 

Når man rekrutterer frivillige, er det ifølge Ulla også rigtig vigtigt at kende bevæggrundene for at blive frivillig. Søger man noget til sit CV, søger man selv et fællesskab – eller hvad er årsagen? Hvilken type opgave ønsker man; vil man gerne have indflydelse i et udvalg eller gerne brygge kaffe til dem, der sidder dér? ”Match mellem opgaver og personer sker nogle gange 'bagvendt' – at opgaven opstår, når den rigtige person pludselig står der, og ikke den anden vej rundt. Det er én af mine styrker at spotte dét,” siger Ulla.   

Frivillig i Spil
En gang om året er der frivilligfest i sognegården; en gammel tradition, hvor de frivillige fejres og får en kærlig tak for deres indsats. ’Frivillig i Spil’, et nyt initiativ fra sognets visionsudvalg, er et andet årligt arrangement i form af en dialog- og inspirationsaften for alle, der interesserer sig for frivilligt arbejde i Åby Sogn. Her sættes fokus på gevinsten ved at være frivillig og samspillet mellem frivillige og ansatte. Det er typisk en arbejdsproces med et par oplæg og gruppedrøftelser, hvor der bl.a. bliver talt om hvordan man allerbedst supplerer hinanden.

”Der er ikke nogen, der er mine eller vores frivillige”, afslutter Ulla med at pointere: ”Det er de frivillige eller sognets frivillige. Vi er sammen om de nærværende fællesskaber, båret af kristen tro. Alt, hvad vi går og laver, skal være gennemsyret af det.”. 

Interview: Kirkekoordinator Pia Bach-Vedel.