Pensionisteftermiddage

Åby Sogns Menighedsråd indbyder til en række pensionisteftermiddage i Sognegården.

Velkommen til et bredt, seriøst og underholdende program.

Vi mødes onsdage fra kl. 14 - 16.

Inden dagens program serverer udvalget kaffe m. brød, og vi synger et par fællessange.

Pris for kaffe: kr. 25,00.

Har du brug for kirkebil, kan denne bestilles hos kirkesekretæren på tlf. 8615 7801 senest samme dag

kl. 11.00