Menighedspleje

Om menighedsplejen

En stor del af Åby sogns arbejde er organiseret i Åby sogns Menighedspleje. Menighedsplejen har sin egen bestyrelse

Pengene til Menighedsplejens arbejde kommer fra brugerbetaling, indsamlinger i kirken, den årlige basar, fonde og private gaver.

Gaver til Menighedsplejen kan trækkes fra på selvangivelsen efter gældende regler.
I så fald skal beløbet indbetales til Samvirkende Menighedsplejer, reg nr. 8075, konto nr. 2018699.
Foruden navn og cpr.nr skal det angives tydeligt, at pengene ønskes overført til Åby sogns Menighedspleje.
Kontakt evt. kirke- og kulturmedarbejder Ulla Holmgaard for nærmere information.

Kirke- og kulturmedarbejder Ulla Holmgaard er koordinator for mange af Menighedsplejens aktiviteter, og frivillige deltager desuden i arbejdet på de forskellige arbejdsområder.

Ulla Holmgaard kan kontaktes på tlf. 5117 2750 eller e-mail: uh@aaby-sogn.dk.