Menighedsplejebestyrelsen

Menighedsplejens bestyrelse

Efter Menighedsplejens årsmøde i april har bestyrelsen konstitueret sig:

Formand:
Gurli Christensen

Næstformand:
Joan Vase

Kasserer:
Lis Nielsen

Medlem:
Karen Sørensen

Suppleanter:
Solveig Holsegård og Hanne Hougaard Henriksen

Fra menighedsrådet:
Thorkild Ibsen og Inge Nedergaard Sørensen

Desuden er sognets præster med i bestyrelsen.