Sogneeftermiddage

Åby Sogns Menighedsråd indbyder til sogneeftermiddage den 2. onsdag i måneden kl. 14-16 i Åby Sognegård på C. A. Thyregodsvej 49, hvor vi har et bredt, seriøst og underholdende program. Undervejs serverer vi kaffe og brød, synger fællessange og afslutter med Fadervor. Kaffen koster 25 kr. per gang.
Vi indleder sæsonen i september med en kort andagt inden dagens foredrag og afrunder sæsonen med en udflugt 2. onsdag i maj. Se kalenderen.

Har du brug for kirkebil? Ring til kirkekontoret på tlf. 8615 7801 senest samme dag kl. 11.00.

Udvalget for Sogneeftermiddage er: Karen Sørensen, Anni Køhler, Karin Thomsen, Gertrud Kristensen, sognepræst Susanne Bach Ramsdal og kirke- og kulturmedarbejder Ulla Holmgaard.

Vil du vide mere? Kontakt Ulla Holmgaard på tlf. 5117 2750 eller uh@aaby-sogn.dk.