Åby Sogns Menighedspleje

En del af Åby Sogns arbejde er organiseret i Åby Sogns Menighedspleje, som har egen bestyrelse og selvstændigt regnskab. Hvert år i april holder vi årsmøde, hvor bestyrelsen vælges.

Bestyrelsen for Åby Sogns Menighedspleje består af (april 2019):

Formand Inger Johansen
Kasserer Jette Enevoldsen
Næstformand Karen Sørensen
Bestyrelsesmedlem Hanne Hougaard Nielsen
Suppleant Preben Riis
Repræsentanter fra menighedsrådet Thorkild Ibsen og Inge Nedergaard Sørensen
Sognepræst Inger Margrethe Mikkelsen

Menighedsplejen står bl.a. for Åbent Hus, fællesspisning, basar, besøgstjeneste og fællessang på Thorsgården og Lokalcenter Åbygård.

Pengene til menighedsplejens arbejde kommer fra brugerbetaling, indsamlinger i kirken, den årlige basar, fonde og private gaver. Ulla Holmgaard er koordinator for mange af Menighedsplejens aktiviteter, ligesom vi har mange frivillige, der påtager sig et stort stykke arbejde i vores forskellige aktiviteter.

Donationer
Udover at bruge MobilePay til donationer, har du også mulighed for at indbetale dit beløb via De Samvirkende Menighedsplejer på registreringsnummer 8075 og kontonummer 2018699. Her angiver du dit navn og CPR-nummer foruden en tydelig angivelse af, at pengene skal gå til Åby Sogns Menighedspleje. 
Du kan trække gaver til Åby Sogns Menighedspleje fra på selvangivelsen efter SKATs gældende regler.

Har du spørgsmål til menighedsplejens arbejde, det praktiske i forbindelse med donation eller andet? Kontakt Ulla Holmgaard på tlf. 5117 2750 eller uh@aaby-sogn.dk

 

 

 

 
 

MobilePay

Menighedsplejen har MobilePay: 84936

Du kan betale med MobilePay til fx Fællesspisning, Åbent Hus, Basar og andre af Menighedsplejens arrangementer. Skriv arrangementets navn og dato i kommentarfeltet og send det relevante beløb til 84936. 

Vil du give en gave til støtte af Menighedsplejens arbejde, kan du også bruge MobilePay. Send det relevante beløb til 84936 og skriv 'gave' i kommentarfeltet.