Få indflydelse - bliv menighedsrådsmedlem

Tirsdag 15. september 2020 er der valg til menighedsrådet. I Åby Sogn varmer vi op med et orienteringsmøde 18. august, hvor alle interesserede er velkomne.

Følg med her på siden, på sognets Facebookside og i lokale medier for løbende information!

Mødet tirsdag 18. august er i sognegården kl. 19.00 og dagsorden er som følger:

  1. Velkomst ved menighedsrådet.
  2. Valg af dirigent.
  3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
  4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
  5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
  6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

Vel mødt!

Åby Sogns menighedsråd