Fællessang

Åby Sogns Menighedspleje indbyder til sang og musik:

Lokalcenter Åbygård
Vi samles om klaveret kl. 14.30-15.30 den 1. og 3. tirsdag i måneden og synger sammen. 

Midtvejs får vi kaffe og kage. Beboere, pårørende og alle andre, der har lyst, er meget velkomne til at være med. Vi får kaffe og te med hjemmebag fra køkkenet, og der er fællessang, musik og tid til hygge og samtale. Deltagere, der ikke bor på Åbygård/Kingosvej betaler 20 kr. for kaffen.
Siri Lorenzen og en flok frivillige står for programmet og hyggen, og Filt Kristensen sidder ved klaveret.

Thorsgården
Den 1. og 3. onsdag i måneden kl. 10.30-11.30 synger vi omkring klaveret.

Undervejs nyder vi også en kop kaffe og kage. Hver gang er vi en flok, der nyder sangene, samværet og kaffen. Nye beboere og pårørende er meget velkomne til at deltage.

Har du spørgsmål? Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Ulla Holmgaard på tlf. 5117 2750 eller uh@aaby-sogn.dk.