Du er her: 
mandag16nov2020

Menighedsplejens årsmøde

mandag16nov2020 kl. 16:30 - 18:30

Åby Sogns Menighedspleje inviterer til årsmøde mandag den 27. april 2020 kl. 16.30 – 18.30

Vi har i år valgt at afholde årsmødet på en almindelig hverdag og håber at se rigtig mange, der vil være med til at bakke op om menighedsplejens og dermed bestyrelsens arbejde.

Dagens program

16.30 Vi byder velkommen med kaffe, småkager og årsmødet begynder.

Du har mulighed for at spørge ind til menighedsplejens økonomi, regnskab og det daglige arbejde i sognet.

Efter årsmødet serverer Menighedsplejen smørrebrød.

Har du idéer, forslag eller andet, som vi skal tage op på årsmødet?
Kontakt formand Inger Johansen på tlf. 23446248 senest d. 13. april.

Valg til bestyrelsen
I 2020 er følgende på valg til bestyrelsen:
Jette Enevoldsen
Inger Johansen

Suppleanter og revisorer
Preben Riis, der er suppleant, ønsker ikke genvalg.

Af hensyn til bestilling af smørrebrød beder vi om tilmelding senest torsdag 12. november.

Der er mulighed for at bestille transport til og fra årsmødet.

Tilmelding til møde og evt. transport: Ulla Holmgaard, 5117 2750 eller uh@aaby-sogn.dk

Lok.1, Lok.2, Køkken