Du er her: 
tirsdag03nov2020

Frivllig i spil

tirsdag03nov2020 kl. 16:30 - 19:30

Hvordan kan vores forskellighed være en styrke i det frivillige arbejde?

Hvad skal der til for, at jeg trives i mit frivillige arbejde?

I hvilke situationer som frivillig er jeg i tvivl om mit ansvar?

Disse spørgsmål og en del andre, lægger vi op til en åben drøftelse af, når Åby Sogn for 2. gang inviterer til dialog-aften for alle, der interesser sig for det frivillige arbejde i Åby Sogn; det gælder nuværende og kommende frivillige, menighedsråd og ansatte.

Birgitte Graakjær Hjort, der er center- og afdelingsleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter kommer med et oplæg og guider os gennem aftenen, der også vil byde på to omgange gruppedrøftelser og et hyggeligt måltid midtvejs.

Målet med denne aften er at give alle frivillige og ansatte lejlighed til drøftelse af muligheder og udfordringer, at blive bevidste om de enkelte grupper af frivilliges beslutningsrum og selvstændighed. Notater fra drøftelserne skal munde ud i Åby Sogns frivilligpolitik, som et udvalg og frivilligkoordinatoren arbejder videre med.

Velkommen til en aften, hvor du er med til at sætte dit præg på Åby Sogns frivilligpolitik.

Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 8615 7801 eller aaby.sognaarhus@km.dk senest tirsdag d. 27. oktober.

Lok.1,Lok.2,Køkken,Lok.3