Menighedspleje

En del af Åby Sogns arbejde er organiseret i Åby Sogns Menighedspleje. Menighedsplejen har sin egen bestyrelse og har selvstændigt regnskab. I april måned holdes årsmøde, hvor bestyrelsen vælges.

Pt. består bestyrelsen af: Inger Johansen – formand, Jette Enevoldsen – kasserer Karen Sørensen,– næstformand, Lis Nielsen,
Hanne Hougaard Henriksen og Preben Riis - suppleanter,
Thorkild Ibsen og Inge Nedergaard Sørensen fra menighedsrådet samt sognepræst Inger Margrethe Mikkelsen.

Pengene til Menighedsplejens arbejde kommer fra brugerbetaling, indsamlinger i kirken, den årlige basar, fonde og private gaver. Gaver til Menighedsplejen kan trækkes fra på selvangivelsen efter gældende regler. I så fald skal beløbet indbetales til Samvirkende Menighedsplejer, reg nr. 8075, konto nr. 2018699. Foruden navn og cpr.nr skal det angives tydeligt, at pengene ønskes overført til Åby sogns Menighedspleje. Kontakt eventuelt kirke- og kulturmedarbejder Ulla Holmgaard for nærmere information.

Kirke- og kulturmedarbejder Ulla Holmgaard er koordinator for mange af Menighedsplejens aktiviteter, og frivillige deltager desuden i arbejdet på de forskellige arbejdsområder.

Ulla Holmgaard kan kontaktes på tlf. 5117 2750 eller e-mail: uh@aaby-sogn.dk 

 

 

 

 
 

MobilePay

Mobilepay 

Menighedsplejen har MobilePay. 

Det betyder, at du kan  betale  med  denne  app  til  eksempelvis  Fællesspisning, Åbent Hus, Basar  og  andre  af Menighedsplejens arrangementer. 

Menighedsplejen modtager meget gerne gaver med Mobilepay.  I kommentar skrives ”gave”. 

Nummeret er: 84936