Menighedsplejebestyrelsen

Bestyrelsen for Åby Sogns Menighedspleje består af (april 2019):

Formand Inger Johansen
Kasserer Jette Enevoldsen
Næstformand Karen Sørensen
Bestyrelsesmedlem Lis Nielsen
Suppleanter Hanne Hougaard Henriksen og Preben Riis
Repræsentanter fra menighedsrådet Thorkild Ibsen og Inge Nedergaard Sørensen
Sognepræst Inger Margrethe Mikkelsen