Kunstforeningen

Åby Sogns Kunstforening blev dannet i 1993 og afholder hvert år syv til otte udstillinger med kendte og mindre kendte kunstnere foruden en udstilling, hvor foreningens medlemmer kan udstille egne værker.

Udstillingerne afholdes i Åby Sognegård, C.A. Thyregodsvej 49 i Åbyhøj, som er særdeles velegnet til udstillinger både for kunstnere og publikum. Foreningen nyder stor velvilje og økonomisk støtte fra Åby Sogns menighedsråd.

Foreningens formål er:

  • at fremme interessen for kunst gennem skiftende udstillinger
  • at uddybe medlemmernes kendskab til kunst gennem foredrag, museumsbesøg og lignende
  • at indkøbe kunst til bortlodning blandt medlemmerne

Udover ferniseringsdagene er I velkomne til at nyde de udstillede værker i kirkekontorets åbningstid, hvis lokalerne da ikke er optagede af andet, eller efter aftale med Kirkekontoret på tlf. 8615 7801.


Åby Sogns Kunstforenings bestyrelse udgør (2019):
Formand Vibeke Rasmussen, B.S.Ingemanns Vej 3, 8230 Åbyhøj
Næstformand Inger Marie B. Jensen, Louisevej 32, 2tv., 8220 Brabrand
Kasserer Poul Kidmose, Tousvej 112, 8230 Åbyhøj
Sekretær Dorte Nielsen, Gefionsvej 12, 8230 Åbyhøj
Kenneth Hogan, Langøvænget 54, 8381 Tilst
Komm. Inger Johansen, Sophus Bauditzvej 38, 8230 Åbyhøj

Suppleanter:
Hanne Nielsen, J. Skjoldborgsvej 34 A, 8230 Åbyhøj
Aase Førgaard, Harald Kiddesvej 16, 8230 Åbyhøj

Revisor:
Bjarne Brøchner, Arnegaardsvej 31, 8230 Åbyhøj

Kontingent:
Det årlige kontingent er på 400 kr. For at du kan deltage i lodtrækningen om den indkøbte kunst, skal du have betalt kontingentet for det foregående år. Lodtrækningen foregår efter generalforsamlingen, som vi afholder i januar.

Kontaktpersoner:
Ring til Vibeke Rasmussen på tlf. 86152717

Bliv medlem:
Ring eller skriv mail til kasserer Poul Kidmose på tlf. 2095 9175 eller hpkidmose@stofanet.dk

Skriv til Åby Sogns Kunstforening på kunstforenigen@gmail.com (det skrives sådan).