Åby sogn er:

- nærværende fællesskaber båret af kristen tro og liv